RZESZÓW

Nasze zaangażowanie w modernizację obiektu Stali Rzeszów było bez wątpienia jednym z najbardziej wymagających wyzwań, jakim dotychczas musieliśmy stawić czoła. Ta inwestycja nie tylko wymagała od nas znacznego poświęcenia, uwzględniającego nie tylko trudności związane z warunkami gruntowymi i atmosferycznymi, ale także aspekty związane z odległością, co z pewnością stanowiło dodatkowy wymiar trudności.

Modernizacja obejmowała kompleksowe prace nad boiskiem treningowym, które było pierwotnie wyposażone w trawę naturalną. Nasze zadanie obejmowało nie tylko modernizację nawierzchni boiska, ale także zaprojektowanie i zbudowanie hydroforni, która miała zasilać system nawadniania płyty boiska. Dodatkowo, przystąpiliśmy do kompleksowej modernizacji płyty głównej stadionu miejskiego, co było kluczowym elementem całego przedsięwzięcia.

W zakres prac związanych z budową płyty głównej stadionu wchodziło szereg skomplikowanych działań. Należało wymienić podbudowę, co wiązało się z precyzyjnymi pracami ziemnymi i technologicznymi. Dodatkowo, zrealizowaliśmy kompleksowy system drenażu, mający na celu zapewnienie prawidłowego odprowadzania wody deszczowej oraz utrzymanie odpowiednich warunków nawierzchni. Montaż trawy z rolki na obszarze około 8900m2 był kolejnym kluczowym etapem, wymagającym precyzji i profesjonalizmu.

Warto podkreślić, że całą operację przeprowadziliśmy jako firma podwykonawcza, współpracując z doświadczoną firmą G&Syn z Torunia. Ta partnerska współpraca umożliwiła skuteczne wykorzystanie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia obu stron, co przyczyniło się do osiągnięcia wysokich standardów realizacji.

Niezwykle ważnym aspektem tej przygody było nie tylko skonfrontowanie się z technicznymi wyzwaniami, ale także zdobycie doświadczenia w zarządzaniu projektami na odległość. Praca nad tym projektem na drugim końcu Polski nauczyła nas nie tylko profesjonalizmu, ale również wytrwałości i elastyczności w radzeniu sobie z niespodziewanymi sytuacjami.

Podsumowując, z dumą możemy stwierdzić, że mimo trudności, nasze zaangażowanie w modernizację obiektu Stali Rzeszów zakończyło się sukcesem, przynosząc nie tylko wymierne korzyści dla klubu sportowego, ale również wzbogacając naszą firmę o nowe doświadczenia i umiejętności.

NIEGOSŁAW

Nasze przedsięwzięcie związane z budową hali namiotowej o konstrukcji drewnianej w Gminie Drezdenko, w miejscowości Niegosław, stanowiło nie tylko kolejne wyzwanie, ale także wyraz naszej pasji do kompleksowej realizacji inwestycji o dużej skali. W roli głównego wykonawcy miała nasza firma, współpracując z renomowaną firmą DRE-HAL, która z powodzeniem pełniła funkcję podwykonawcy, tworząc zgrany zespół dedykowany temu projektowi.

W ramach tej ambitnej inwestycji, nasza firma aktywnie angażowała się we wszystkie aspekty procesu budowlanego, by zapewnić kompleksowe spełnienie oczekiwań mieszkańców Gminy Drezdenko. Podjęliśmy się wykonania niezwykle istotnych prac związanych z infrastrukturą wokół hali, co obejmowało nie tylko samą konstrukcję obiektu, ale także jego otoczenie, mające istotny wpływ na użytkowników oraz społeczność lokalną.

W pierwszym etapie, nasza firma zajął się precyzyjnymi pracami ziemnymi, dostosowując teren pod nową halę namiotową. Dzięki temu udało się stworzyć solidne fundamenty, które zapewniły trwałość i stabilność całej konstrukcji. Następnie skoncentrowaliśmy się na instalacjach elektrycznych, projektując i wdrażając systemy, które nie tylko spełniały najnowsze normy bezpieczeństwa, ale również dostarczały optymalne oświetlenie zarówno wewnątrz hali, jak i na zewnątrz.

W kontekście funkcjonalności obiektu sportowego, nasza firma zrealizowała montaż sztucznej nawierzchni wraz z liniami sportowymi, co stworzyło doskonałe warunki do uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych. Dbając o wszechstronność hali, dokonaliśmy także zakupu i profesjonalnego montażu sprzętu sportowego, aby dostosować obiekt do różnych potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej.

Ponadto, z myślą o rodzinach i najmłodszych mieszkańcach, w ramach projektu przeprowadziliśmy montaż placu zabaw, tworząc przestrzeń, która zachęca do aktywności fizycznej i integracji społecznej. Prace zagospodarowania terenu zieleni wokół hali dodatkowo sprawiły, że otoczenie stało się estetyczne, przyjazne i harmonijne. Z radością możemy stwierdzić, że cały proces budowlany przebiegł bezproblemowo, a zakończona inwestycja jest teraz nie tylko dumą naszej firmy, ale również źródłem satysfakcji dla mieszkańców Gminy Drezdenko. Jesteśmy przekonani, że nowo powstała hala namiotowa będzie miejscem, w którym społeczność czerpać będzie radość z aktywności sportowej, rekreacyjnej i spotkań społecznych.

Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji System Nawadniania Boiska z trawą naturalną

Prace przy budowie systemu nawadniania płyty boiska polegały na montażu instalacji nawadniającej składającej się z dziesięciu zraszaczy poza płytą boiska oraz dwóch zraszaczy z donicami na samej płycie boiska. Dodatkowo zainstalowano pompę podnoszącą ciśnienie wraz z falownikiem kontrolującym ciśnienie w sieci. Prace zostały wykonane w ciągu trzech dni roboczych.

Chciało by się rzec tu na razie jest ściernisko ale będzie kompleks sportowy

W dniu 27.08.2021 Pani Wójt Małgorzata Musiałowska wraz z Inspektorem nadzoru Panem Michałem Kruczkowski osobiście przekazała plac budowy do wykonania zadania: "Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bledzewie".
W ramach wyżej wymienionego zadania Nasza firma Gartenbruk s.c. Tomasz&Krzysztof Grzegorek wykona:

  • boisko sportowe o wymiarze 123 m x 74 m
  • system automatycznego nawadnia boiska zasilonego ze studni głębinowej
  • oświetlenie płyty boiska
  • budowę budynku techniczno-sanitarnego z instalacją fotowoltaiczną
  • budowę dwóch systemowych trybun sportowych o konstrukcji stalowej dla kibiców gospodarzy 138 miejsc w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz kibiców gości - 68 miejsc
  • ogrodzenie oraz monitoring obiektu
  • budowę dróg wewnętrznych wraz z parkingami oraz oświetleniem
  • budowę drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową

Wartość inwestycji wynosi 4.239.229,82 zł. Przed Nami ogrom pracy a o postępach prac będziemy Państwa informować.

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pierwszy etap prac polegający na wycince drzew, demontażu starej trybuny oraz bierzni. Czas na korytowanie pod warstwę drenująca płytę boiska.

Infirmujemy, że ruszył kolejny etap inwestycji polegający na wybudowaniu budynku socjalno-gospodarczego. W ramach rozpoczętych prac powstaną szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarcze.

Kolejne etapy prac przy budowie boiska w Bledzewie. Dokończono pracę przy korytowaniu i niwelacji terenu pod płytę boiska, wykonano pracę montażowe systemu nawadniania boiska oraz ułożono okablowanie pod oswietlenie płyty boiska. Dodatkowo rozpoczęto pracę przy montażu piasku pod warstwę drenażu.

Poniżej przedstawiamy kolejną fotorelację z budowy stadionu w Bledzewie. Prace polegały na niwelacji płyty boiska - warstwy drenującej oraz warstwy wegetacyjnej.

Kolejny etap to budowa ogrodzenia panelowego - wysokość 1,2 oraz 2 m. Zamontowaliśmy siatki na krety - 1000 m2. Zakończyliśmy prace przy warstwie wegetacynej. Postawiliśmy budynek socjalny (obecnie - stan surowy)

Zapraszamy do najnowszego artykułu dotyczącego inwestycji:
https://gorzow.tvp.pl/58951052/bledzew-arena-rosnie-w-oczach-mieszkancy-pytaja-co-z-trybunami

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy kolejny etap budowy. W ramach etapu wybudowaliśmy trybuny boiska oraz zakończyliśmy wysiew trawy. Zapraszamy do fotorelacji.
Poniżej przedstawiamy kolejną fotorelację z budowy stadionu w Bledzewie. Rozpoczeliśmy etap polegający na montażu oświetlenia. Pierwsze słupy z lampami LED zostały juz zamontowane i przetestowane. 

Budowa Systemu Nawadniania Boiska Sportowego Wenus Jędrzejewo

Prace przy naszej kolejnej inwestycji polegały na wykonaniu systemu nawadniania. System składał się z dziesięciu zraszaczy wbudowanych poza liniami boiska oraz dwóch umieszczonych na płycie. Dodatkowo konieczne było wykonanie szafki sterującej automatyką systemu nawadniania oraz ułożenie rurociągu z rury PE63. Przed rozpoczęciem prac na płycie boiska wycięliśmy oraz zabezpieczyliśmy darn w celu ponownego ułożenia trawy po zakończonych pracach ziemnych.

NAWADNIANIE BIERZWNIK

Nasza kolejną instalację wykonaliśmy w miejscowości Bierzwnik na boisku piłkarskim miejscowego Orła Bierzwnik. Pierwszym etapem prac było wykonanie wszystkich niezbędnych dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz użytkowanie studni. W kolejnym etapie wykonanaliśmy studnię głębinową wraz z armaturą. Następnie przystąpiliśmy do wykonania instalacji nawodnienia płyty boiska , na płycie boiska zostało zainstalowanych 24 zraszaczy PRO SPORT o zasięgu 21m wraz z rurociągiem zasilającym zraszacze, okablowaniem i automatyką . Pompa została podłączona przez falownik, który kontroluję pracę pompy poprzez łagodny rozruch i zatrzymanie pompy. Dodatkowo zabezpiecza przed suchobiegiem oraz wszelkimi anomaliami prądowymi, co gwarantuję dłuższą żywotność pompy oraz instalacji nawadniającej.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE GOŚCIM ORAZ RĄPIN

Budowa boisk wielofunkcyjnych z nawierzchnią poliuretanową w Gościmiu oraz Rąpinie.

Z uwagi na bliską odległość pomiędzy miejscowościami obie inwestycje realizowaliśmy równocześnie. Prace przygotowawcze rozpoczęliśmy od prac geodezyjnych i wybraniu ziemi pod przyszłe boisko. Teren został zniwelowany laserowo a podbudowę wykonaliśmy z tłucznia wzmocnionego poprzez geowłókninę. Wokół boisk wykonaliśmy opaskę z kostki brukowej i zamontowaliśmy ogrodzenie z siatki stalowej. Dodatkowo zamontowaliśmy piłko chwyty z siatki polipropylenowej. Nawierzchnia boisk została wykonana z poliuretanu, boiska wyposażono w sprzęt sportowy do: tenisa, siatkówki, koszykówki oraz do piłki ręcznej. Obiekty zostały wyposażone w ławki parkowe a teren wokół boisk został wyrównany oraz obsiany trawą.

RENOWACJA GŁÓWNEJ PŁYTY BOISKA PIŁKARSKIEGO - PIAST GLIWICE

Nasze zadania polegały na wycięciu najbardziej zniszczonej części murawy i wymianie na nową gotową do ułożenia darń z rolki. Prace wykonaliśmy wraz z firmą G&Syn Boiska z Torunia (główny wykonawca). Dzięki dużej ilości maszyn oraz dobrej współpracy obydwu firm zlecenie zostało wykonane sprawnie oraz z dbałością o najmniejsze szczegóły.

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO W UJŚCIU

Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Ujście koło Piły.

Zakres prac obejmował wykorytowanie 20 centymetrowej warstwy ziemi, która po odłożeniu została przesiana oraz wymieszana z piaskiem 0,2-0,4 mm w celu zmiany struktury gleby, po wykorytowaniu wyprofilowaliśmy laserowo teren pod płytę boiska, następnie zamontowaliśmy system automatycznego nawadniania oparty na 12 zraszaczach firmy Perrot. Rozłożyliśmy siatkę przeciw kretom i ponownie wbudowano przesianą i wymieszaną mieszankę gleby.

Następnie wykonaliśmy zasiew mieszanki traw sportowych oraz zamontowaliśmy nowy sprzęt sportowy. Przez 12 miesięcy sprawowaliśmy kompleksową pielęgnację płyty boiska piłkarskiego. Naszym celem było zadarnienie trawy pozwalającej dopuścić murawę do korzystania z boiska przez miejscowy zespół piłkarski Unia Ujście.

BOISKO Z TRAWĄ NATURALNĄ SIANĄ - MIERZYN KOŁO SZCZECINA

Budowa boiska piłkarskiego w Mierzynie koło Szczecina.

Nasze prace polegały na usunięciu starej darni trawy, przygotowaniu i poprawieni struktury gleby poprzez bronowanie oraz mulczowanie, po tych zabiegach wykonaliśmy laserowe równanie i zagęszczenie terenu pod płytę boiska piłkarskiego. Dodatkowo został przez nas zainstalowany system automatycznego nawadniania składający się z sieci podziemnej rurociągów, 24 zraszaczy, elektrozaworów oraz skrzynki z automatyką do systemu nawadniania.

W trakcie wykonywanych prac równocześnie odbywały się prace związane z wykonaniem studni głębinowej wraz z pompą głębinową oraz automatyką przeznaczoną do zasilania systemu nawadniania płyty boiska. Po zakończeniu prac ziemnych wykonaliśmy zasiew mieszanki traw sportowych. Po około 4 tygodniach rozpoczęliśmy etap pielęgnacji murawy polegający na koszeniu i nawożeniu trawy.

WERTYKULACJA PASYWNA BOISKA

Pora na wertykulację boiska. Jak to zrobić? Czym to zrobić? Jak to zrobić nie uszkadzając murawy?

Można do tego typu prac wykorzystać np. maszynę Wiedenmann Terra Rake. Maszyna została skonstruowana specjalnie do szybkiej i efektywnej wertykulacji boisk sportowych. Czas wykonania zabiegu to ok. 40 minut. Dzięki odpowiedniej budowie urządzenia - specjalnie skonstruowane pazurki o odpowiedniej grubości, pięciokrotny zwój pazurka na rurce oraz dwie pływające ramy pozwalają na naprawdę szybką i bezpieczną pracę. Zgrzebłem Wiedenmann Terra Rake można pracować z prędkością minimalną 12 km/h a optymalną prędkością pracy jest 20 km/h.

Zgrzebła mogą być podczepiane do ciągników z tylnym TUZ-em lub do kosiarek samojezdnych na zaczep jednopunktowy (ciągnione).

Profity użycia zgrzebła Terra Rake:
- nie wyłączamy murawy z użytkowania jak to jest w przypadku wertykulatorów aktywnych,
- stosujemy regularnie co 4-6 tygodni usuwając małe ilości filcu i utrzymując murawę cały czas w zdrowej kondycji,
- stosujemy mniej chemii,
- przy regularnym używaniu zgrzebła chwasty same się cofają i już nie wyrastają,
- brak części eksploatacyjnych,
- dziecinnie proste w użyciu - brak ryzyka uszkodzenia darni.

PIELĘGNACJA BOISK PIŁKARSKICH - OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TRZCIANCE

Miło nam Państwa poinformować, że Firma Gartenbruk prowadzi zabiegi pielęgnacyjne na boisku głównym i treningowym trzcianeckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pielęgnacja tych boisk piłkarskich polega na ogólnej poprawie ich wyglądu oraz na regeneracji powierzchni trawiastej. Dzięki przeprowadzonej odbudowie boisk piłkarskich trzcianeckie murawy będą jednymi z najlepszych boisk w regionie. Wkrótce zamieścimy relację fotograficzną z tej inwestycji.

NAWADNIANIE BOISK PIŁKARSKICH - AQUA ZDRÓJ W WAŁBRZYCHU

20.03.2017r. zakończyliśmy i uruchomiliśmy system nawadniania boiska w Aqua Zdrój w Wałbrzychu. Budowa systemu nawadniania boiska piłkarskiego trwała z uwagi na nie korzystne warunki glebowe aż 10 dni, w tym czasie został wybudowany budynek hydroforni oraz system instalacji na płycie boiska oparty na zraszaczach firmy Perrot. Hydrofornia wraz ze stacją sterującą umiejscowiona jest w budynku betonowym przywiezionym na miejsce w całości, takie rozwiązanie pozwala całą hydrofornie złożyć np. u siebie w firmie i przewieść na plac budowy. Gotowe urządzenie pozostaje tylko postawić we wcześniej określonym miejscu i podłączyć zasilanie. Naszym zdaniem jest to naprawdę dobre rozwiązanie, które pozwala skrócić do minimum czas montażu.

POKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ

4 kwietnia br. na stadionie OSiR w Trzciance odbył się pokaz maszyn i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych. Pokaz ten kierowany był w dużej mierze dla osób i firm zajmujących się zarządzaniem boiskami sportowymi. Okazało się jednak, że niemałe zainteresowanie wykazali także właściciele przydomowych trawników oraz firmy wykonujące usługi komunalne. Jednym z punktów pokazu było szczegółowe przedstawienie zabiegów pielęgnacyjnych darni z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu mechanicznego. Producentami maszyn były takie firmy jak: KUHN, Wiedenmann oraz JOHN DEERE. Ciekawą atrakcją było losowanie nagrody wśród gości, którzy uczestniczyli w pokazie. Do wygrania był bon na darmową, jednorazową usługę profesjonalnej pielęgnacji murawy.

GARTENBRUK S.C.

Lubiewo 6
66-530 Drezdenko

DANE FIRMOWE

NIP: 2810085992
REGON: 360780909

KONTAKT

T: +48 609 779 198
T: +48 512 046 703

PARTNERZY

Logo Schwarz